Co po tej informatyce

gazomierze intergaz wykładziny hotelowe

Informatyk to osoba, która posiada wykształcenie i wiedzę w zakresie sieci komputerowej szczerzej mówiąc w dziedzinie IT.

Informatyk jest stanowiskiem najogólniej mówiąc może specjalizować się w konkretnej dziedzinie: administracji, producent gier komputerowych (w ostatnich latach bardzo doceniane i przede wszystkim bardzo dobrze płatne stanowisko pracy) programista, projektant, teleinformatyk, webmaster, administrator danych osobowych.

To tylko kila z pochodnych od informatyki.

Jak widać dziedzina ta bardzo się rozrasta coraz więcej specjalizacji z tej zdawać by się mogło wąskiej specjalizacji.

Tworzą się nowe stanowiska pracy a z tym podobnie jak z produktem musi być popyt żeby była podaż i na odwrót.

Takie sytuacje powinny tylko cieszyć im więcej stanowisk im więcej potrzebnych pracowników tym mniejsze bezrobocie, chociaż często ci najbardziej poszukiwani wyjeżdżają, ponieważ oferta zagranicznych firm jest bezkonkurencyjna, choć coraz więcej zagranicznych firm, korporacji ma siedziby w kraju i kuszącą ofertę dla swoich pracowników.