Hardware

IBM

IBM – International Business Machines Corporation lub Big Blue firma powstała w 1911 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej historia sięga pamięcią do czasów Holocaustu, kiedy to w III Rzeszy wykorzystano