Idea Internetu

www.animachina.pl microsoft outlook 365 wykładziny

Trudno jednoznacznie wskazać osobę, która najbardziej przyczyniła się do powstania Internetu, ponieważ „projekt” ten obmyślali i realizowali naukowcy z wielu różnych krajów i na przestrzeni kilku dekad. Uznaje się jednak, że pierwszą spójną koncepcję Internetu stworzył Paul Baran w 1962 roku. Człowiek ten opublikował dwunastotomową pracę na ten temat. Miał to być projekt wytrzymałych i rozproszonych sieci cyfrowych, które byłyby zdolne przetrwać potencjalną, ale dość realną w tamtym okresie historycznym, III wojnę światową.

Projekt ten był zamówiony przez Amerykańskie Siły Zbrojne, czyli miał być stworzony na potrzeby armii. Na szczęście, do wybuchu III wojny światowej nie doszło, a Internet koniec końców zaczął być wykorzystywany do bardziej cywilizowanych celów. Dzisiaj wielu internautów w ogóle nie zastanawia się, jak powstał Internet i kiedy miało to miejsce. Dla współczesnej młodzieży jest to standardowe narzędzie, które towarzyszyło jej praktycznie od zawsze i które stanowi coś naturalnego w ich życiu.