Internetowa wojna

Na przestrzeni wieków zmieniał się świat i zmieniały się też niszczące go wojny. W dzisiejszych czasach są one prowadzone na kilku różnych płaszczyznach, a nie tylko na polach bitew. Można mówić o ekonomicznych, propagandowych czy nawet internetowych aspektach wojny.

Poświęćmy nieco więcej miejsca temu ostatniemu zagadnieniu. Państwa będące w konfliktach często korzystają z usług hakerów, żeby zadać wrogowi jak największe straty również w wirtualnej rzeczywistości. W ten sposób można przecież przechwycić bardzo cenne informacje czy też utrudnić łączność drugiej stronie konfliktu.

Działania w sieci mogą mieć także charakter propagandowy, co w dzisiejszych czasach jest bardzo często spotykane. Dezinformacja i przedstawianie korzystnej dla siebie wersji zdarzeń może dać skonfliktowanym stronom poparcie społeczne, a także przychylność innych państw. Zdaje się, że można z powodzeniem mówić o internetowych wojnach.

Warto mieć na uwadze, że często dzieją się one również w czasach pokoju, kiedy nie giną jeszcze ludzie i nie padają strzały.