Koparka jako maszyna od zadań specjalnych

Wśród wielu nietypowych pojazdów, które zadania nie ograniczają się tylko to transportu, ale są bardziej unikalne i oryginalne, bez wątpienia ciekawą maszyną jest koparka.

Mało kto wie, że wyróżniamy różne rodzaje koparek.

Koparki to maszyny, które znamy prawie wszyscy.

Ich podstawowe użycie to pomoc przy robotach ziemnych.

Pomagają one oddzielić urobek od gruntu, a następnie przetransportować go do miejsca docelowego.

Koparki wykorzystywane są chociażby przy pracach górniczych, budowlanych czy też transportowych.

Koparki dzielimy ze względu na dwa kryteria.

Jednym z nich jest charakter pracy i tutaj wyróżniamy koparki pracujące w cyklu przerywanym oraz w cyklu ciągłym.

Inny podział uzależniony jest od osprzętu roboczego i tutaj wyróżniamy cztery kategorie – podsiębierne (czyli wykopujące pod sobą), przedsiębierne, chwytakowe (opuszczana jest tak zwana łyżka, która nabiera ziemię i unosi ją do góry) oraz zbierakowe (zbierak prowadzony po ziemi odczepia grunt).