Co potrafi absolwent

Między tym, co powinien umieć absolwent uczelni a tym, co wie jest czasem nawet przepaść. Zbyt wiele czasu wykładowcy nauk ścisłych poświęcają przedmiotom teoretycznym zbyt mało praktycznym. Absolwent informatyk powinien posługiwać